3 maja 1791 roku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów została ogłoszona pierwsza w Europie a druga w świecie konstytucja – Ustawa Rządowa, która określała zasady ustrojowe ówczesnego państwa. Regulowała też prawa i obowiązki obywateli. 

Trzeciego maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi również uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – głównej Patronki Polski. Z tej okazji, w naszej Ojczyźnie i często poza jej granicami, odbywają się różne spotkania patriotyczno-religijne. O godz. 10.00, tego dnia, rozpoczęły się również uroczystości w Adamowie. W miejscowym kościele parafialnym była celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz druhów strażaków, w której uczestniczyła delegacja naszej szkoły w składzie: chorąży Pocztu Sztandarowego – Mariusz Kołodziejczyk, Kacper Ponikowski, Piotr Wrzosek oraz Hubert Zdunek; przyboczne Pocztu Sztandarowego – Emilia Bogusz, Justyna Kopyść, Julia Plewka, Aleksandra Szczepaniak, Patrycja Wysokińska i Julia Zdunek oraz pani Krystyna Maria Sadło.  

Po Eucharystii nastąpił przemarsz do miejsc pamięci, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez przedstawicieli lokalnej władzy, uczniów, druhów strażaków oraz kapłanów. Uroczystość zakończyła modlitwa w intencji Ojczyzny, przy najstarszym pomniku w Adamowie. Wójt Gminy Adamów pan Karol Ponikowski podziękował pocztom sztandarowym, jednostkom OSP, uczniom, młodzieży oraz wszystkim parafianom za wspólne patriotyczno-religijne, majowe świętowanie.

20240503_095033
20240503_110217
20240503_110457
20240503_111117
20240503_111336
20240503_094046

Back to top