Zachowanie, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność uczniów za popełnione czyny to temat spotkania, które odbyło się 14 lutego 2023 roku w naszej szkole. Spotkanie z uczniami klasy I i II BSI poprowadzili: st. sierż. Piotr Safiański z Wydziału Prewencji KPP w Łukowie oraz policjanci z KP w Adamowie: st. asp. Tomasz Burzecki i st. asp. Rafał Mioduchowski. Policjanci przypomnieli uczniom o zasadach i normach obowiązujących w szkole i poza nią.

Zwrócili uwagę, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora, bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Poruszyli temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy. Omówili też zagadnienia związane z przemocą w sieci, handlem ludźmi, wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić uczniowie korzystając z internetu. Spotkanie w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przyczyni się do wzrostu świadomości  zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że ta prelekcja pozytywnie wpłynie na zachowania uczniów w szkole i poza nią.

Back to top