Edukacja to ważny cel w życiu każdego człowieka. A równie ważne jest to, by iść i podążać za coraz to nowymi wyzwaniami edukacyjnymi tego świata. Nie łatwo jest samemu mierzyć się z takim zadaniem. Tym samym 31 marca 2022 roku Zespół Szkół im. Generała Franciszka Kleeberga nawiązał oficjalną współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.  Ten jakże ważny dokument o współpracy naukowo-dydaktycznej w imieniu Uniwersytetu podpisali: dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni - Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą i dyrektor naszej szkoły Sylwia Żelazowska. Inicjatorem współpracy był Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. 

W ramach wspomnianej umowy, siedlecka uczelnia obejmie patronatem nowo tworzone przez naszą placówkę klasy o profilu: technik leśnik i technik architektury krajobrazu. Będzie także wspomagać realizowany przez Szkołę proces edukacyjny przygotowujący tutejszą młodzież do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych m.in. na UPH w Siedlcach. Dla uczniów całej szkoły w ramach ww. współpracy przewidziana jest również organizacja ciekawych lekcji akademickich, warsztatów, konferencji naukowych i seminariów, a także nawiązywanie i rozwijanie współpracy samych studentów UPH i uczniów naszej Szkoły przy realizacji wspólnych projektów naukowych. 

W samej uroczystości podpisania porozumienia o współpracy wzięli także udział: pani prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga – prorektor ds. studiów, pan prof. dr hab. Marek Gugała - dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach – główny inicjator współpracy, pani prof. Dorota Banaszewska – dyrektor Instytutu Zootechniki i Rybactwa, pan prof. Jacek Sosnowski – dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pani mgr Jagoda Abramek – koordynator realizacji umowy z Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie oraz dr Beata Gałek.

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację różnorodnych działań w ramach ww. współpracy są: ze strony UPH - dr hab. Ewa Wójcik oraz dr Tomasz Kacprzak, zaś ze strony Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie - p. Jagoda Abramek. 

Cieszymy się, że będziemy mogli razem z UPH pracować dla dobra młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe. Razem możemy więcej!

Back to top