16 listopada 2021 r. Samorząd Uczniowski zorganizował  happening poświęcony tolerancji, współistnieniu ludzi, poszanowaniu ich odmienności. Przedstawiciele SU przygotowali i przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Przypomnieli, że tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. Poruszyli kwestie istotnych wartości w życiu człowieka: pomocy, zrozumienia, szacunku, akceptacji. Zaapelowali, aby szacunek i tolerancja towarzyszyły nam każdego dnia, byśmy próbowali koncentrować się na poznawaniu ludzi, nie zaś na ich ocenianiu, bo: piękno tkwi w różnorodności!

Na koniec happeningu uczniowie i nauczyciele zawiesili na przygotowanej "mapie tolerancji" kolorowe karteczki ze słowami kojarzącymi się z tolerancją, życzliwością. 

Mamy nadzieję, że dzisiejszy happening stał się okazją do refleksji i przemyśleń nad postawami i zachowaniem wobec drugiego człowieka.

IMG_0388
IMG_0393
IMG_0397
IMG_0398
IMG_0407
IMG_0414
IMG_0423
IMG_0426
IMG_0375
IMG_0380
IMG_0382
IMG_0386

Back to top