1 grudnia 2020 roku dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie, pan Jarosław Szczepaniak, w obecności Wójta Gminy Adamów Pana Karola Ponikowskiego, z rąk pani sekretarz Województwa Lubelskiego Róży Dyrka oraz pani dyrektor Katarzyny Tokarczuk odebrał voucher na kwotę 1 100 101,08 zł w ramach projektu „Dobry START na rynku pracy” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje szereg działań, które podniosą atrakcyjność nauki w naszej szkole.
Firma Lechaa Consulting Sp. z.o.o zorganizuje płatne staże dla 35 uczestników projektu, pokrywając m.in. koszty badań, szkoleń, odzieży roboczej, dojazdów i stypendiów stażowych. Jako partner w projekcie, da możliwość nauczycielom odbycia studiów podyplomowych z turystyki, hotelarstwa i gastronomii oraz doradztwa zawodowego. Przeprowadzi też kursy dla kadry pedagogicznej z „Nowoczesnych technik wykorzystywanych w nauczaniu” i „Motywowania uczniów i umiejętności kształcenia pracy w grupie” oraz kurs pod nazwą „Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej”.
Dzięki dofinansowaniu z projektu Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie doposaży w podręczniki i pomoce naukowe bibliotekę szkolną, pracownie: biologiczną, chemiczną, kucharską i fryzjerską oraz stworzy pracownię do nauki języków obcych na miarę XXI wieku.
Jednak w szkole najważniejszy jest uczeń, dla którego przewidzieliśmy wiele atrakcyjnych zajęć. Pozwolą one zrobić pierwszy krok w dorosłość. Pod czujnym okiem doradcy przeprowadzone zostaną warsztaty z doradztwa zawodowego. Młodzi ludzie zbadają swoje preferencje zawodowe i będą mogli z optymizmem spojrzeć w przyszłość. Nie zabraknie też zajęć z pedagogiem.
Projekt przewiduje zajęcia z kucharstwa, fryzjerstwa, podstaw przedsiębiorczości, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz chemii. Uczniowie wyjadą na bezpłatne wycieczki do zakładów pracy, ale także na Międzynarodowe Targi do Warszawy i Poznania. Nie zabraknie kursów: carvingu, cukiernika, obsługi opryskiwacza, obsługi koparkoładowarki. Uczniowie poznają zasady pracy kelnera i barmana oraz będą mogli ukończyć szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji. 45 uczniów naszej szkoły bezpłatnie będzie mogło zrobić kurs prawa jazdy kategorii B. Projekt „Dobry START na rynku pracy” daje uczniom ogromne możliwości. Bezpłatne zajęcia, wyjazdy i kursy pozwolą podnieść im swoją atrakcyjność na rynku pracy, a zdobyta wiedza i doświadczenie otworzy nowe możliwości.

Back to top