W dniu 18.11.2019 r. zaszczycił nas swoją wizytą generał dywizji Wojska Polskiego i Honorowy Obywatel gminy Adamów Jarosław Roman Gromadziński. W obecności wójta gminy Karola Ponikowskiego, nauczycieli i uczniów dyrektor szkoły Jarosław Szczepaniak przedstawił naszego gościa, który urodził się 20 stycznia 1971 roku w Górze w województwie dolnośląskim  i jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Z dniem 2 maja 2016 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, zaś 7 listopada 2018 roku został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała dywizji. Generał  Gromadziński od lat bierze czynny udział  w wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy Adamów. Współpraca z wojskiem zaowocowała między innymi zorganizowaniem Pikniku Wojsk NATO w 2017 roku, powstaniem filmu „Ostatni Bój” i nadaniem imienia gen. Franciszka Kleeberga 19 Brygadzie Zmechanizowanej z Lublina. W 2018 roku, już jako dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach, uczestniczył w uroczystościach związanych z Ostatnią Bitwą Wojny Obronnej 1939 roku, które odbyły się na naszym terenie.

Generał rozpoczął swoją prelekcję od przybliżenia publiczności początków swojej pracy zawodowej, starając się unaocznić słuchaczom, że służba wojskowa daje szereg różnych możliwości rozwoju związanych z ewentualnym wyborem zawodu żołnierza. Jak powszechnie wiadomo, Wojsko Polskie poszukuje specjalistów w wielu dziedzinach, w związku z tym można śmiało powiedzieć, że zrobienie kariery wojskowej przez naszą młodzież w przyszłości jest jak najbardziej osiągalne.

Nasz gość opowiadał o swojej pracy przybliżając jednocześnie realia służby wojskowej poza granicami Polski, bowiem uczestniczył on między innymi w III zmianie PKW Irak, zaś w 2007 roku dowodził XXVII zmianą PKW Syria. Na przełomie 2008 i 2009 roku brał udział w Misji Szkoleniowej NATO w Iraku, gdzie zajmował stanowisko szefa zespołu doradców wojskowych.

Warto zaznaczyć, że Pan Generał po pracy zawodowej nie zawsze przypomina wysokiej rangi wojskowego. Bywa, że dość często zamienia mundur na skórzaną kurtkę i dosiadając swojego Harleya czerpie przyjemność z jazdy na dwóch kółkach. Kolejnym hobby Honorowego Obywatela naszej gminy jest zamiłowanie do sztuk walki wręcz.

Pod koniec spotkania uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Nasz gość udzielał wyczerpujących odpowiedzi nie tylko na zagadnienia związane z wojskowością. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali nagrody książkowe podpisane przez generała. Ta niecodzienna wizyta była miłym i cennym doświadczeniem dla nas wszystkich.

Back to top