Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy tym razem 15 października 2018 roku. Uroczystej akademii, którą przygotowały: pani Marta Orzyłowska, pani Elżbieta Facon i pani Jagoda Abramek wraz z uczniami klas 2 A, 3 A i 2 BSI przewodził piękny cytat autorstwa Marka Twaina: „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.” 

Młodzi artyści w czasie akademii przedstawili rys historyczny i znaczenia tego święta, potocznie nazywanego Dniem Nauczyciela. W trakcie montażu słowno-muzycznego nie zabrakło przede wszystkim pięknych wierszy, wzruszających piosenek czy zabawnych skeczy, przedstawiających szkolną codzienność. Bo szkoła to nie tylko nauka, prace domowe, ale przede wszystkim uczniowie i ich edukacyjne problemy.

W tak uroczystym dniu w życiu szkoły nie mogło również obyć się bez podziękowań i życzeń. Na zakończenie akademii pierwsza głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, a tuż po niej przewodnicząca Rady Rodziców. Obie panie życzyły nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz satysfakcji płynącej z wykonywanego zawodu. W dowód uznania dla ciężkiej pracy pedagogów złożyły piękne bukiety kwiatów na ręce Pana Dyrektora. Ponadto obecna Rada Samorządu Uczniowskiego podziękował za współpracę i opiekę dotychczasowemu opiekunowi – panu Andrzejowi Wiśniewskiemu, jednocześnie życząc cierpliwości i sił nowemu – pani Katarzynie Jodełka.

Całą uroczystość zamknął pan Dyrektor Jarosław Szczepaniak, który zwrócił szczególną uwagę na „słodkie brzemię” zawodu pedagoga – niekończącej się służby wobec drugiego człowieka. Wspomniał także, że wielu obecnych nauczycieli tej szkoły było jej absolwentami, a tym samym jej stare i nowe problemy nie są im obce. Ponadto wyróżnił nagrodami kilkoro nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Po zakończonej akademii Rada Rodziców przygotowała dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły słodki poczęstunek.

Back to top