Dąb to symbol trwałość, pewności, nienaruszalności, niezmienności, długowieczności, w naszej kulturze darzony wielkim uznaniem i szacunkiem. Dla każdego Polaka NIEPODLEGŁA POLSKA winna być nienaruszalna, niezmienna, długowieczna stawiająca czoła wichrom historii. 30 maja 2018 r. w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność szkolna w obecności zaproszonych gości zasadziła DĄB NIEPODLEGŁOŚCI 

Uroczystości swą obecnością zaszczycili ksiądz dziekan Tadeusz Lament, przedstawiciel Nadleśnictwa Łuków p. Waldemar Kępa, przedstawiciel Rady Powiatu p. Karol Ponikowski, p. Sylwia Żelazowska - Dyrektor Gimnazjum SGO. Polesie. Sadzenie dębu było poprzedzone uroczystym apelem.
Trzeba pamiętać że NIEPODLEGŁOŚĆ jest zadana, nie dana i obowiązkiem każdego z NAS jest jej pielęgnowanie. Naszym obowiązkiem jako szkoły jest pielęgnowanie poczucia patriotyzmu i szacunku do ojczyzny.

Back to top