Tradycyjnie już w ostatni piątek kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas trzecich LO im. BCh, którzy otrzymali upragnione świadectwo ukończenia liceum i rozpoczęli egzaminy maturalne. Podczas tej uroczystości miała miejsce szczególna „chwila” zmiany przybocznych i chorążych Pocztów Sztandarowych i przekazania Sztandarów Szkoły uczniom klas drugich.

Tę zaszczytną funkcję pełnili uczniowie kl. IIIa: przyboczne - Klaudia Wesołowska, Klaudia Filipiak, Ewelina Araźna, Magda Sobota, Karolina Sączek, Anna Józwik, Diana Grzechnik, Paulina Sprawka, Magda Trwoga i Karolina Wojtaś oraz chorąży: Kacper Świętochowski, Kacper Górka, Sebastian Fiutek oraz Michał Leciewicz z klasy III ZSZ. Miejsce Abiturientów naszego liceum zajęli uczniowie kl. IIa i kl. IIwz: przyboczne: Aleksandra Ozygała, Dominika Dzido, Paulina Skwarek, Karolina Szymanek, Aleksandra Dzido, Klaudia Polak, Aleksandra Wrzosek, Natalia Bijata, Anna Latoch, Aleksandra Kośmider, Natalia Tymińska, Dominika Cuch, Emilia Smyk, Julia Maciejewska, Kamila Kołodyńska, Magdalena Osial, Kinga Ponikowska, Weronika Rusek i Dominika Skorupska oraz chorąży: Łukasz Alikowski, Jakub Biaduń, Patryk Galec, Daniel Pycka i Przemysław Wierzbicki. Pan Dyrektor Jarosław Szczepaniak, który był w latach szkolnych w Poczcie Sztandarowym, podkreślił, że była i jest to bardzo godna i odpowiedzialna funkcja. Wszystkim przybocznym i chorążym podziękował oraz pogratulował zaszczytu, jakim było i będzie reprezentowanie szkoły podczas różnych uroczystości patriotyczno – religijnych.

Back to top