Dyrekcja i wychowawcy zapraszają rodziców i opiekunów uczniów ZS w Adamowie na śródokresową wywiadówkę. Zebranie odbędzie się 5 grudnia (w poniedziałek) o godz. 16:00. Rozpocznie się ono od spotkania ogólnego z dyrekcją szkoły na holu na parterze budynku LO. Następnie wychowawcy zapraszają na spotkanie w klasach.

KLASA WYCHOWAWCA

NUMER SALI

I a LO Jarosław Szczepaniak

110

I b LO Jagoda Abramek

204

II a LO Elżbieta Turska

107

III a LO Andrzej Wiśniewski

208

IV a LO Barbara Walo

104

I BSI Marta Orzyłowska

i 15

II BSI Karol Ochnik

i 13

III BSI Paweł Warpas

206

I T Patryk Nowicki

i 17 

Grudniowa wywiadówka dotyczy propozycji ocen semestralnych

Back to top