1 września po raz pierwszy rozpoczął się rok szkolny w Technikum w Adamowie. Będą kształcić się w nim przyszli leśnicy i architekci krajobrazu. W tym szczególnym dniu został podpisany List Intencyjny między Zespołem Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie reprezentowanym przez Dyrektor Szkoły mgr Sylwię Żelazowską a Nadleśnictwem Łuków reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków mgr inż. Grzegorza Ussa.

Celem współpracy jest między innymi kształtowanie świadomości ekologicznej oraz pogłębianie wiedzy w zakresie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Będą też organizowane praktyki zawodowe dla uczniów Technikum w Adamowie, zajęcia edukacyjne w lesie i szkole. Strony deklarują kształcić przyszłą kadrę zawodową oraz promować wśród młodzieży etos pracy zawodowej w branży leśnej, lokalne tradycje, poszerzać wiedzę z zakresu ochrony przyrody, użytkowania lasu. Będą też prowadzone inne działania mające wzmacniać współpracę technikum z nadleśnictwem. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie owocna i pożyteczna dla całej społeczności lokalnej. A uczniowie, którzy wybrali Technikum w Adamowie spełnią swoje marzenia.

Back to top