Od 2010 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych 6 czerwca obchodzimy jako Międzynarodowy Dzień Języka Rosyjskiego. Data ta nie została wybrana przypadkowo. To dzień urodzin wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, uważanego za twórcę współczesnego literackiego języka rosyjskiego. W naszej szkole odbył się 8 czerwca. Uczniowie utrwalali wiadomości leksykalne i gramatyczne, pracowali indywidualnie oraz grupowo, prowadzili dialogi między sobą, rozwiązywali zadania i ćwiczenia na tablicy multimedialnej. Punktem kulminacyjnym okazał się konkurs pt. Rosja- jaki to kraj? sprawdzający wiedzę z zakresu języka rosyjskiego i Rosji. Trzy pierwsze osoby z największą liczbą punktów otrzymały nagrody. Podczas zajęć towarzyszył uczniom dobry humor i przyjazna atmosfera.

Back to top