Julia Niedziela, Magdalena Marchwicka, Aleksandra Szczepaniak, Julia Zdunek i Mateusz Wileński dnia 27 kwietnia br. wzięli udział w II Powiatowym Konkursie Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Łukowskiego. Konkurs zorganizowany był dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zakresem tematycznym była wiedza i umiejętności praktyczne z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wszystkich uczestników było 30 osób. Konkurs składał się z dwóch części. I część polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań, natomiast II część to wykonanie zadań praktycznych, do której przeszło 9 osób z największą liczbą punktów z cz. I. Nasza uczennica Magdalena Marchwicka przeszła do II etapu, a Mateuszowi Wileńskiemu zabrakło 1 punktu.

Pomimo, że nasi uczniowie nie zajęli najwyższych miejsc, to można uznać, że są zwycięzcami w kształtowaniu odpowiedzialności za ludzkie życie potrafiąc udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Nad szczęśliwym wyjazdem naszych licealistów i uczciwym przebiegiem konkursu czuwał nasz katecheta ks. Adam Klimek. 

IMG_0385
IMG_0386
IMG_0389
IMG_0390
IMG_0391
IMG_0392
IMG_0393
IMG_0394
IMG_0396
IMG_0397
IMG_0399
IMG_0401
IMG_0412
IMG_0416

Back to top