„Jeżeli nie znasz swojej historii – nie wiesz nic.” Słowami Michaela Crichtona klasa IIA LO uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Treści nagranego filmu przypomniały nie tylko o latach świetności, ale również i tych, które były bolesne w dziejach naszego narodu.

Konstytucja została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Autorami konstytucji byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Urzędową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizowania władzy państwowej.

Wiersze patriotyczne w wykonaniu uczniów z IIA wprowadziły w uroczysty nastrój, a rozbrzmiewająca w tle muzyka „Witaj Majowa jutrzenko” przypomniała o czasach chwały.

Młodzież zaznaczyła, że ta konstytucja była pierwszą ustawą rządową w Europie, drugą na świecie i centralizowała państwo, znosząc odrębność między Koroną a Litwą, wprowadzając jednolity skarb, rząd i wojsko.

Historia zawsze będzie kształtować teraźniejszość, bo „choć przeminął dawno wiek, dawno hasła się zmieniły; Orzeł począł nowy bieg – lecz z przeszłości czerpał siły”. My – współcześni – jesteśmy zobowiązani, aby oddawać cześć i „przed pamiątką chylać głowy”. Pamięć o ważnych wydarzeniach dla Polski jest naszym obowiązkiem.

Uczniowie zaznaczyli, że dopiero od 1990 roku, po zmianie ustroju, święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych świąt.

Back to top