To hasło towarzyszyło wszystkim uczestnikom konferencji, którzy spotkali się 15 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie. Tego dnia miało miejsce forum „Wspólnie dla młodzieży z gminy Adamów”. W naszej dyskusji udział wzięli przedstawiciele reprezentujący władze lokalne, między  innymi Wójt Gminy Adamów i Przewodnicząca Rady Gminy. Ponadto byli obecni przedstawiciele szkół, Domu Kultury w Woli Gułowskiej, GOPS, policji, bibliotek, straży pożarnej, sołtysów i organizacji pozarządowych.

W imieniu naszej szkoły zabrali głos Jagoda Abramek i Paweł Warpas. Konferencję prowadziły panie z terenu Lubelszczyzny i przedstawiciel Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Głównym zagadnieniem spotkania była dyskusja o sytuacji młodych ludzi na naszym terenie, w związku z tym zastanawialiśmy się wspólnie co możemy zrobić, aby nasza gmina była bardziej atrakcyjna i przystępna dla młodzieży. Wszyscy biorący udział w dyskusji mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy z młodymi ludźmi, bowiem uczestnicy mają różne doświadczenia wynikające ze specyfiki wykonywanej przez nich pracy. Nasza rozmowa była intensywna i momentami burzliwa, dzięki czemu osoby biorące udział w konferencji uzupełniły swoje spostrzeżenia i wypracowały metody, które pozwolą nam działać bardziej spektakularnie i pomyślnie w przyszłości.

Back to top