Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konferencji historycznej „Odrodzenie i Odbudowa Niepodległej Rzeczpospolitej”, zrealizowanej w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Konferencja odbyła się 29.11.2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Spotkanie połączone było z quizem historycznym dla młodzieży. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 40 zespołów z terenu województwa lubelskiego. Skład naszej drużyny pod opieką p. Pawła Warpasa: Diana Grzechnik, Jakub Biaduń i Kacper Górka – uczniowie klasy III LO.

Konferencję otworzył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który w swoim wystąpieniu odniósł się do niedawno obchodzonej 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Jak podkreślał wojewoda musimy pamiętać o tym, że niepodległość nie przyszła nam łatwo.

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poza młodzieżą obecni byli również nauczyciele oraz kombatanci, w tym Żołnierze Podziemia Niepodległościowego.

Po otwarciu konferencji przez wojewodę Czarnka referat pt. „Polska droga do niepodległości – jedną z najpiękniejszych kart w dziejach Europy" wygłosił dr hab. Jacek Gołębiowski z KUL. O bankowości w odrodzonej Rzeczypospolitej mówiła dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie. Referatowi towarzyszyła prezentacja monet NBP. Zebrani na sali mogli także wysłuchać referatów pozostałych prelegentów: dr hab. Mieczysława Ryby (KUL) nt. starań dyplomatycznych Polaków o odzyskanie niepodległości; dr hab. Cezarego Tarachy (KUL) pt. „Hiszpańskie echa polskiej niepodległości” oraz dr hab. Tomasza Panfila (IPN Lublin/KUL) pt. „Odrodzenie gospodarcze Polski – Centralny Okręg Przemysłowy”.

Dzięki tej konferencji wszyscy zgromadzeni mieli możliwość lepiej poznać historię naszego kraju, a w szczególności „długą drogę do niepodległości” jaką trzeba było przejść, aby móc dziś cieszyć się wolnością.

Back to top