20 i 21 września 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na swojego kandydata. Do Samorządu Uczniowskiego kandydowało 20 uczniów, z których to wybraliśmy 12 z największą liczbą głosów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: przewodnicząca: Aleksandra Mucha, sekretarz: Maciej Mazur, członek Jagoda Dzido, opiekun p. Katarzyna Jodełka. W wyborach oddano 209 głosów, w tym 6 nieważnych.

Wyłoniono nową Radę Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

Przewodnicząca - Dzido Julia 
Zastępca - Zdunek Julia
Sekretarz - Baran Jan
Skarbnik – Zdunek Hubert

Sekcja statutowa:
Dzido Julia 
Ponikowski Kacper
Wojciechowski Szymon

Sekcja medialna:
Marchwicka Magdalena
Chmielewska Maria
Sokołowski Mateusz

Sekcja wolontariacka:
Pytlak Klaudia
Filip Damian
Piszcz Wiktoria

Opiekunem ponownie została pani Katarzyna Jodełka.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w szkolnej lekcji demokracji, głosującym za wysoką frekwencję. Nowo wybranej Radzie Samorządu Uczniowskiemu życzymy powodzenia, owocnej i skutecznej pracy w bieżącym roku szkolnym. Ustępującej Radzie dziękujemy za wkład włożony w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, aktywny udział w życiu szkoły oraz wiele cennych i ciekawych inicjatyw!

Back to top