2 października w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 162 uczniów, a frekwencja wyborcza wyniosła ponad 82%. Do Rady SU kandydowało 25 osób. Głosowanie przeprowadziła komisja wyborcza, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwała opiekun SU, pani Katarzyna Jodełka. W skład nowej rady weszli: Aleksandra Baran (Ib) Jakub Duran (IIIa), Fabian Dziudzik (IIa), Alicja Goździak (IIIa), Jakub Kępa (Ib), Milena Michalak (IIa), Mateusz Mućka (Ibs), Michał Ochękowski (Ia), Dominika Pycka (IIbsi), Patryk Skwarek (Ig), Agata Wojtaś (IIIa) i Mateusz Wrzosek (Ib). Opiekunem samorządu została ponownie pani Katarzyna Jodełka.

Na pierwszy spotkaniu wybrani uczniowie wyłonili nowe władze Rady SU. Przewodniczącą została Agata Wojtaś, zastępcą – Jakub Duran, skarbnikiem – Alicja Goździak oraz sekretarzem – Milena Michalak. Ustalono, że członkowie nowej rady będą pracować w sekcjach: statutowej (Agata Wojtaś, Dominika Pycka, Jakub Kępa), gospodarczej (Aleksandra Baran, Mateusz Wrzosek, Mateusz Mućka) i sportowej (Michał Ochękowski, Fabian Dziudzik, Patryk Skwarek).

W bieżącym roku szkolnym Rada SU zamierza integrować uczniów i całą społeczność szkolną oraz przyczyniać się do tworzenia w szkole dobrej atmosfery i równowagi pomiędzy nauką i zabawą. Nadal będzie prowadzony fanpage SU i tam można szukać najświeższych informacji o działaniach szkolnych samorządowców. Kontynuowane będą akcje charytatywne i społeczne (np. ,,Gorączka złota”, mikołajki, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych itp.), które w ubiegłych latach spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.  W planach jest organizacja pomocy koleżeńskiej i zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą. Samorząd będzie się włączał w organizację imprez szkolnych i promocję szkoły w środowisku.

Wszystkim wybranym gratulujemy !!. A ustępującej Radzie - dziękujemy za solidną pracę.

Back to top