Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024
Innowacyjne metody nauczania
Przyjazna atmosfera
Szkolne tradycje
Atrakcyjne wyjazdy
Zapraszamy!!!
Oferta 2024

  

Wydarzenia

loading...

Uroczystości

loading...

Wycieczki

loading...

Sukcesy

loading...

W tym roku przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która jak się powszechnie przyjmuje, była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Ustawa Rządowa została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój na monarchię dziedziczną, odebrała prawo głosu w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych  mieszczan i szlachty, łagodziła także w pewien sposób nadużycia pańszczyzny. Ustawa ta formalnie zniosła  liberum veto, ponadto wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą   i sądowniczą.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i sekretarz królewski  Scipione Piattoli. Według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja 3 maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Trzeciego maja bieżącego roku w Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie o godzinie 9.00 rozpoczęła się msza święta z okazji obchodów tego wydarzenia. Po zakończeniu nabożeństwa, pośród mieszkańców Ziemi Łukowskiej, przedstawiciele władz różnego szczebla wygłosili przemówienia okolicznościowe. Następnie uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. W. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym zaprezentowali pokaz musztry, później recytatorzy z Łukowskiego Ośrodka Kultury wystąpili przed zebraną publicznością ze swoim programem artystycznym, zaś powagi całej uroczystości dodała obecność Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza w Łukowie.  Na zakończenie obchodów delegacje władz, partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych  i szkół złożyły kwiaty przed tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 maja. 

Zespół Szkół im Gen. F. Kamińskiego reprezentowali: chorąży Mateusz Wileński i Kacper Domański, przyboczne: Julia Hut, Iza Świder, Dominika Jurkowska i Patrycja Szaniawska wraz z opiekunami p. Jagodą Abramek i p. Pawłem Warpasem.

Znajdź nas na FB

         

Zespół Szkół
im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Cmentarna 6

sekretariat czynny 7:45-15.45

 Dyrektor Sylwia Żelazowska 
tel. 25 755 31 69

Internat przy Zespole Szkół w Adamowie

21-412 Adamów, ul. Szkolna 4d
tel. 25 631 87 40

Back to top